تاریخ : چهارشنبه 22 خرداد 1398 | 00:30 | نویسنده : فاطمه آسمانی
ما آدم هستیم ... 
ربات نیستیم ...
محدودیت داریم...
خسته می شیم ...
گرسنه میشیم ...
له میشیم ...
گریه میکنیم ... 
هم میخندیم !
دلیل نداره برای اینکه کسی دوستمون داشته باشه ما کاملا کامل باشیم !
سعی می‌کنیم خوب باشیم اما کاملا کامل نمی‌تونیم باشیم !

  • paper | رپورتاژآگهی | رپورتاژآگهی
  • فال تاروت یک کارتی | مقاله ی گل کوچک